Adobe Reader Adobe Reader
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10 Miễn phí
3/5

Phần mềm này cho phép người dùng xử lý các tệp tin ở định dạng PDF. Ví dụ, họ có thể xem, in, chỉnh sửa, quét và chuyển đổi loại tài liệu này.

ver 7.0.5

Trình đọc