Adobe Configurator Adobe Configurator
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Miễn phí
0/5

Bạn có thể tạo ra các bảng điều khiển tùy chỉnh cho Adobe Photoshop CS6 và InDesign CS6 bằng chương trình này. Bạn có thể thêm các mục menu, mã kịch bản, hành động và các yếu tố khác.

 

ver 4
Continuum Continuum
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 Miễn phí
0/5

Phần mềm này cho phép người dùng tạo ra các kết xuất đồ họa 3D chân thực. Ngoài ra, người dùng còn có thể định cấu hình nhiều cài đặt màu sắc khác nhau như độ tương phản và độ bão hòa màu.

ver 2.1
Trapcode Particular Trapcode Particular
Windows 10, Windows 11 Miễn phí
4/5

Người dùng có thể tạo các hiệu ứng hạt phức tạp nhờ việc sử dụng trình cắm After Effects. Ngoài ra, họ còn có thể chọn các cài đặt thiết kế sẵn đã được tích hợp.

 

ver 3.1.1

Bổ trợ