Freegate Freegate
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 Miễn phí
5/5

Phần mềm này cho phép bạn duyệt web mà không bị phát hiện. Hơn nữa, bạn có khả năng lựa chọn từ một loạt các vị trí máy chủ proxy.

ver 7.9
Lantern Lantern
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Miễn phí
4/5

Ứng dụng dễ sử dụng này cho phép bạn vượt qua các hạn chế mạng khác nhau và truy cập các trang web bị giới hạn khu vực bằng cách che giấu địa chỉ IP thực sự.

 

ver .10.5
SoftEther VPN Client SoftEther VPN Client
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Miễn phí
4/5

Với sự trợ giúp của ứng dụng này, người dùng có thể quản lý kết nối đến máy chủ VPN. Ứng dụng này được sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng cách mã hóa lưu lượng truy cập.

 

ver 4.39-9772-beta
Touch VPN Touch VPN
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Miễn phí
5/5

Tiện ích là một dịch vụ VPN. Nó cho phép bạn truy cập các trang mạng bị chặn và bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

ver 2.0.0.265
ExpressVPN ExpressVPN
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trả tiền
4/5

Chương trình này được thiết kế để truy cập các trang mạng bị chặn và bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn. Cần phải mua gói đăng ký để sử dụng dịch vụ này.

 

ver 10.30.0.0
Atlas VPN Atlas VPN
Windows 10 Miễn phí
5/5

Phần mềm này cho phép người dùng che giấu địa chỉ IP và những thông tin cá nhân khác khi lướt mạng. Đồng thời còn có các công cụ để chặn virus và malware.

 

ver 2.4.7.0

VPN