DANH MỤC

    Mục chính của IOwin.net với phần mềm cho hệ điều hành Windows. Tại đây, bạn có thể tìm thấy nhiều chương trình: trình nén tập tin, trình duyệt, công cụ dọn dẹp, trình quản lý thiết bị và các tiện ích khác. Mỗi chương trình trong danh mục được biên tập viên của chúng tôi xem xét. Khi viết các mô tả, tác giả bày tỏ quan điểm cá nhân và nêu ra các đặc tính kỹ thuật một cách khách quan. Vui lòng lưu ý rằng thông tin mà chúng tôi cung cấp trong các bài đánh giá có thể không chính xác do cập nhật phần mềm.

    Những ứng dụng này không chỉ miễn phí mà còn là phiên bản dùng thử của phần mềm trả phí. Cần lưu ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi tải xuống và sử dụng các tiện ích. Ban quản trị của chúng tôi kiểm tra các tệp tin trước khi tải lên, tuy nhiên, họ không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào từ việc sử dụng chúng. Khi bắt đầu cài đặt một số chương trình, phần mềm đối tác có thể được cài đặt. Chúng tôi không thay đổi các tệp nguồn – chỉ nhà phát triển hoặc chủ sở hữu mới có thể chèn phần mềm bổ sung.

    Bạn có thể tải xuống bất cứ chương trình nào bằng cách nhấp vào nút tương ứng và chọn nguồn. Thông thường, chúng tôi cung cấp liên kết để tải xuống chương trình từ trang chính thức, cũng như một bản sao của tệp cài đặt đã tải lên máy chủ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi cung cấp một vài phiên bản của một tiện ích nhất định và phần mềm bổ sung cần thiết để chạy phần mềm đó đúng cách.

    Không phải tất cả các ứng dụng đều đi kèm một giao diện tiếng Anh – bạn có thể tìm hiểu thông tin này

    ĐỌC THÊM