Trang chủ

Chúng tôi có mọi thứ! Sử dụng tìm kiếm đơn giản và nhanh
Chương trình mới
Bộ sưu tập mới

Dự án IOWIN

IOwin.net – một mục lục nơi bạn có thể tìm thấy nhiều chương trình cho hệ điều hành Windows. Hầu như tất cả phần mềm đã được tải lên trang đều sẵn có để tải xuống và sử dụng miễn phí. Cổng trang web của chúng tôi cung cấp các đường liên kết tới các bản cài máy trạm chính thức được tạo bởi nhà phát triển bên thứ ba. Ban điều hành web không thay đổi các tệp nguồn và không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại đến từ chương trình được tải xuống từ cổng. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng quét vi-rút từng phần mềm. Khi thêm chương trình, chúng tôi thường cung cấp liên kết tới các nguồn chính thức và liên kết tới một bản sao của một tệp cài đặt, được tải lên máy chủ của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng bản sao này trong trường hợp nguồn chính thức không sẵn có, hoặc tốc độ chuyển dữ liệu chậm.

Các văn bản trên IOwin.net chỉ chứa các ý kiến ​​cá nhân của tác giả. Biên tập viên không nhận là khách quan, tuy nhiên, họ luôn cố gắng mô tả các chương trình mà không thiên vị. Trong trường hợp bạn tìm thấy các sai sót thực tế trong phần mô tả, chúng tôi yêu cầu bạn thông báo qua biểu mẫu liên hệ. Bạn cũng có thể gửi các đề nghị thương mại và khiếu nại tới địa chỉ email này. Nếu bạn là một nhà phát triển hoặc người sở hữu bản quyền của chương trình được tải lên trang web của chúng tôi và muốn gỡ bỏ chương trình khỏi danh mục, vui lòng liên hệ với ban điều hành thông qua địa chỉ email đã đề cập bên trên.

Trang web của chúng tôi cung cấp quyền truy cập miễn phí và phần mềm chia sẻ. Chúng tôi không tải lên các công cụ hack hoặc công cụ bỏ qua giấy phép. Chỉ có khách hàng chính thức và các phiên bản dùng thử của phần mềm trong danh mục. Tương tự đối với trò chơi sẵn có trong mục phù hợp trên trang web.