LIÊN HỆ

Trước khi tải lên nội dung, chúng tôi quét phần mềm để phát hiện vi-rút. Thậm chí kể cả khi đó, có những trường hợp không phát hiện được phần mềm gián điệp.

Tuy nhiên, người dùng phải biết rằng họ tự chịu rủi ro khi cài đặt các tiện ích. Chắc chắn là chúng tôi kiểm duyệt nội dung một cách thường xuyên. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo về sự đáng tin cậy hoàn toàn.

Nếu muốn liên hệ với chúng tôi – hãy sử dụng biểu mẫu Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA)