ติดต่อ

ก่อนอัปโหลดเนื้อหา เราจะสแกนซอฟต์แวร์เพื่อหาไวรัส อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่สปายแวร์อาจไม่ถูกสังเกตเห็น

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ต้องรู้ว่าการติดตั้งยูทิลิตี้ จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยตัวเอง เรามีการกลั่นกรองเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์

หากคุณต้องการติดต่อเรา – โปรดใช้ DMCA Form