7 Zip 7 Zip
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 Miễn phí
4/5

Bạn có thể tạo ra các tệp lưu trữ từ tệp tin và thư mục trên máy tính bằng ứng dụng trực quan này. Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình các cài đặt mã hóa.

ver 22.01
WinRAR WinRAR
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Miễn phí
4/5

Công cụ nén và giải nén này được thiết kế để hỗ trợ nén và giải nén các tệp tin. Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt mật khẩu để bảo vệ tệp lưu trữ.

ver 6.11

Trình nén tập tin