Playground AI Playground AI
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Miễn phí
0/5

Với sự giúp đỡ của mạng lưới nhân tạo này người dùng có thể tạo ra hình ảnh với phong cách của nhiều họa sĩ khác nhau bằng cách nhập miêu tả văn bản vào và điều chỉnh thiết lập hình ảnh kết quả.

 

ver 1.0
Stable Diffusion Stable Diffusion
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Miễn phí
0/5

Sử dụng nền tảng trực tuyến này bạn có thể nhanh chóng tạo ra hình ảnh từ miêu tả văn bản. Có thể chọn phiên bản thích hợp nhất và hoàn thiện nó bằng tay.

 

ver 1.0
Different Dimension Me Different Dimension Me
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Miễn phí
0/5

Với sự giúp đỡ của dịch vụ trực tuyến này người dùng có thể chuyển hóa người trong hình thành nhân vật anime. Có thể so sánh kết quả với hình ảnh gốc.

 

ver 1.0

Phần mềm vẽ