Adobe Reader Adobe Reader
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10 ฟรี
3/5

ซอฟต์แวร์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับไฟล์สกุล PDF ตัวอย่างสิ่งที่โปรแกรมนี้ทำได้ ได้แก่ ดู พิมพ์ ปรับแต่ง สแกน และแปลงเป็นเอกสารประเภทนี้

ver 7.0.5

ผู้อ่าน