CyberLink YouCam CyberLink YouCam
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 ฟรี
5/5

ด้วยการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ คุณจะสามารถนำเอฟเฟกต์พิเศษหลายอย่างไปใช้งานกับภาพจากเว็บแคม นอกจากนี้ คุณยังมีทางเลือกในการบันทึกวิดีโอลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ

ver 10.1.2130.0

เว็บแคม