OneNote OneNote
Windows 10, Windows 11 ฟรี
0/5

ด้วยความช่วยเหลือของแอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถสร้าง จัดการ และซิงก์โน้ตส่วนตัวให้ตรงกันในอุปกรณ์ต่าง ๆ มีโมดุลการตรวจอ่านลายมือที่ทรงพลัง

 

ver 16001.14326.21146.0

ซอฟต์แวร์สำนักงาน